google04577ab73b243bac.html
top of page

De cartografie

In 2020

Dankzij de steun van de regio Nouvelle Aquitaine, kunnen we ons werk dat we begonnen zijn in 2018 beëindigen. Het projet betreffende de cartografie bestaat uit 2 verschillende delen. 

Ten eerste zullen we het missende stuk tussen La Réole et Meilhan sur Garonne in kaart brengen.
In het tweede gedeelte zullen we ons papieren document, met de verzamelde gegevens van de voorbije jaren, omzetten in een gratis applicatie (open source).  Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen veilig kan varen op de Garonne tussen Bordeaux en het knooppunt Garonne-Lot.

2018-2019

CARTE 3 c_ page_001.jpg

In 2018 hebben we, met de steun van Val de Garonne Agglomeratie, een programma opgestart om de bathymetrische gegevens van de Garonne tussen Meilhan-sur-Garonne en Clairac in kaart te brengen.

Twee boten werden uitgerust voor dit project, waarvan 1 boot alle gegevens noteerde en de andere boot testte het materiaal die hulp biedt bij het varen. De gebruikte methode bestaat erin de gegevens van IGN-kaart te vergelijken met luchtfoto's om de zandbanken up te daten en alle bathymetrische gegevens  te noteren zoals ze werkelijk zijn.

De details zoals bruggen, hoogspanningslijnen, trailerhellingen,... met hun GPS coordinaten zijn aan het project toegevoegd.

Een eerste tussentijds verslag werd gepubliceerd eind 2018 en het uiteindelijke vollidge project werd voorgesteld begin 2019. Het systeem van cartografie via GPS zal geïnstalleerd worden op boot in 2019 om te testen en om piloten op te leiden. We bestuderen verschillende mogelijkheden om de gegevens toegankelijk te maken voor iedereen. We zullen op tijd en stond keuzes moeten maken.

Territoire Val de Garonne.png
bottom of page